Na dole, przy brzegu jeziora znajduje się miejsce na ognisko. Drewno do ogniska można wziąć z szopy,znajdującej się przy domu. Istnieje również możliwość rozpalenia grila. W nocy mogą państwo obserwować oświetlony ogród oraz drzewa, znajdujące się na nabrzeżu. Brzeg jeziora jest atrakcyjny szczególnie dla dzieci ze względu na płytkość. Wchodząc do wody po około 15-20 m osiąga się głębokość około 1 m. Nabrzeże jeziora jest wzmocnione naturalnym kamieniem. Dno jeziora pokryte jest utwardzonym piaskiem i od czasu do czasu występują również kamienie.